Informace o zpracování osobních údajů

1. Společnost GIORICO s.r.o. se sídlem Senovážné náměstí 978/23, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 497 90 625, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109710 (dále jen „Správce"), zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení"), následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • telefonní číslo
 • e-mailová adresa
 • dotaz
 • IP adresa

2. Jméno a příjmení, telefonní číslo a dotaz budou zpracovány za účelem zodpovězení dotazu, a to po dobu 6 měsíců od zaslání zprávy v kontaktním formuláři, nepožaduje-li právní předpis uchování komunikace po dobu delší, nebo nebude-li takové uchování nutné pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. b) a f) Nařízení.
IP adresa bude zpracována za účelem prevence útoků na servery Správce a to po dobu 6 měsíců od posledního přístupu na webový portál Správce. Takový postup umožňuje článek 6 odst. 1. písm. f) Nařízení.

3. Zpracování osobních údajů provádí Správce, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
Poskytovatel serverhostingu, společnost IRISOFT SYSTEMS s.r.o., se sídlem Praha 2 - Vyšehrad, Neklanova 120/18, PSČ 12800, IČ: 27945014
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 • právo vznést námitku.

Náramek s českým granátem

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info